woensdag 1 maart 2017

Brigitte's financiële tips & tricks

Je papieren archief eindelijk in de prullenbak
Afbeelding: home.kpn.nl

Mijn tips op Twitter en LinkedIn


Papieren archief eindelijk in de prullenbak? Zorg dat je digitale administratie 7 jaar leesbaar is voor de fiscus (converteer oude documenten).

Factuur van je leverancier ontvangen waar voor jouw/zijn adres alleen een postbusnummer staat vermeld? Vraag een nieuwe, je hebt zo geen recht op BTW aftrek.

Asbest op je dak? Vanaf 2024 is dit verboden. Wil je het alvast laten verwijderen? Tot en met 2019 kun je maximaal €25.000 subsidie krijgen per adres.

Heb je een eigen bedrijf & ben je zwanger? Vraag een UWV-zwangerschaps-/bevallingsuitkering aan. Je hoeft hiervoor geen premies te betalen.

Goede nieuwe werkeloze werknemer van 56 jaar of ouder op het oog? Je krijgt een korting op de WAO/WW premies voor hem van max € 7.000 per jaar.

De overheid als klant? Je moet nu E-facturen sturen (dus geen pdf-factuur per mail). Check Digitaleoverheid.nl. Voorkom dat ze niet betalen.

Betaalt jouw holding IT/beheer-diensten voor de werk-BV's? Zorg dat ze hier een vergoeding voor krijgt. Voorkom dat ze de BTW op de nota's niet mag aftrekken.

Grote bedrijven mogen in ZZP contracten betalingstermijnen van maximaal 60 dagen afspreken. Spreken ze toch een langere termijn af? De betalingstermijn wordt dan 30 dagen, daarna mag je rente gaan berekenen (voorstel).

Kopieerheffing van Stichting Reprorecht ontvangen? Maak net zoals 10.000 MKB'ers bezwaar als je geen stukjes uit kranten/boeken e.d. gebruikt.

Jouw dochter helpen met het aflossen van haar studieschuld? Je mag haar elk jaar onbelast €5.320 (2017) schenken of éénmalig €25.526 (<40 jaar).

Werkt je stichting met vrijwilligers? Geef ze maximaal €1.500 vergoeding in 1 jaar (niet €300 over 2016 & €1.500 over 2017). Voorkom loonheffing.

Houden je werknemers geen kilometeradministratie bij van de bedrijfsauto? Als de auto 's avonds achter slot & grendel staat mag de fiscus geen loonbelasting heffen.

Eindelijk je eigen webshop? Je moet je klanten uiterlijk bij de levering & op je website informeren over o.a. betaling/bedenktijd & garantie.

Doet de werk-BV een winstuitkering aan haar EU moeder-BV in het buitenland? Dit kan belastingvrij. Je moet toch aangifte dividendbelasting doen om de fiscus te informeren.

Heb je werknemers die maximaal 125% van het minimumloon verdienen? Vanaf 2017 kun je de subsidie Lage-inkomensvoordeel ontvangen van maximaal €2.000 per jaar, per persoon.

Voldoet je expat niet aan de voorwaarden van de 30% regeling? Zijn extra levensonderhoud door de hogere prijzen in Nederland mag je wel onbelast vergoeden.

Doet jouw bedrijf zaken met ondernemers in andere EU-landen? Dien naast de BTW aangifte ook een ICP-opgaaf in van deze leveringen/diensten.

NB: de afbeelding heb ik geleend van home.kpn.nl

zondag 5 februari 2017

Brigitte's financiële tips & tricks

Bron: Smartdriving.nl
Elektrische campers: mobiele kantoren van de toekomst?


Mijn tips op Twitter en LinkedIn


Is je bedrijf toe aan een nieuwe bestelbus? Koop een elektrische. Je krijgt nu nog meer fiscaal voordeel (max 36% winstaftrek). Check RVO.nl.


De laatste BTW aangifte 2016 al gedaan? Denk ook aan de BTW correctie voor de auto van de zaak, de relatiegeschenken, de werknemerslunch en het kerstpakket.

Heeft je partner buiten jou om met de pinpas van jouw BV een nieuwe garderobe aangeschaft? Dit is een belaste winstuitkering aan jou (met boete).

ZZP'er & blij met het uitstel van de Wet DBA? Werk intussen met een contract zonder werknemersdingen zoals vakantiedagen/doorbetaling bij ziekte/loon en het concurrentiebeding.

Rij je een hybride auto van de zaak? De bijtelling is nu 22% in plaats van 7 of 15%. Lopende contracten houden het lage % tarief. Verleng je contract van 4 naar 5 jaar.

Ook een collectieve ziektekostenverzekering? Check of deze nog wel voordelen voor je heeft. Ze worden misschien afgeschaft: ze zijn te duur & bieden geen maatwerk.

Werk je bijvoorbeeld als freelance postbezorger op basis van een overeenkomst van opdracht? Je krijgt binnenkort recht op het minimum-uurloon (voorstel).

Een klant met financiële problemen? Als hij na 1 jaar jouw factuur nog niet heeft betaald mag je de betaalde BTW over deze omzet aftrekken in je aangifte.

Zijn jullie gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Verreken elk jaar met je partner jullie inkomsten. Voorkom een financiële strop bij scheiding.

Is je bedrijfspand toe aan een nieuw tapijtje? Als het van minimaal 50% gerecycled materiaal is krijg je maximaal 36% investeringsaftrek (ook over de kosten van het leggen).

Spijt van je zwarte buitenlandse spaargeld? Meld het de fiscus. Binnenkort krijg je bij vrijwillig aangeven geen korting meer op de 300% boete.

Krijg je straks pensioen van je BV & blijf je gewoon doorwerken? De fiscus staat niet toe dat je het loon uit je BV verlaagt & oppot in je BV.

Zit je bedrijf in een dipje waardoor je facturen niet kunt betalen? Je moet de afgetrokken BTW nu terugbetalen aan de fiscus als de factuur 1 jaar openstaat.

Zitten er in de Raad van Commissarissen van jouw bedrijf buitenlandse toezichthouders? Vanaf 1-1-2017 moeten zij altijd aangifte doen in Nederland.

Zijn er vluchtelingen die in jouw buurt/ouderencentrum als vrijwilliger willen werken? Vraag een UWV-Vrijwilligersverklaring aan. Zij mogen wel alvast beginnen met het vrijwilligerswerk.

Eindigt het contract van een zieke/tijdelijke werknemer? Of ziekte van een werknemer door zwangerschap/bevalling? Doe een UWV-melding, ook bij herstel (boetes!).

Straks AOW maar geen zin om achter de geraniums te zitten? Vraag je werkgever of je mag doorwerken. Hij mag je 6 tijdelijke contracten geven.


NB: de foto heb ik geleend van Smartdriving.nl

maandag 2 januari 2017

Brigitte's financiële tips & tricks


Bron: happy-newyearimages.com


Mijn tips op Twitter en LinkedIn


Heb jij overheidsorganisaties als klant? Vanaf 1-1 moet je je facturen elektronisch aanleveren via UBL. Voorkom dat je je geld niet krijgt.

Heb je 20 software-licenties? Het IT-bedrijf kan het zien als meer dan 20 werknemers van jou het programma (illegaal) op hun laptop zetten. Jouw bedrijf is aansprakelijk.

Ontvangen de vrijwilligers van je sportclub of Goeddoel-instelling een vergoeding? Check de Regelhulp Vrijwilligers of je loonheffing moet betalen voor hen.

Heb je een auto van de zaak & ga je 2 maanden reizen door Australië? Lever je autosleutel in bij je werkgever. Je hebt geen bijtelling & daardoor een hoger nettoloon.

Werk je met een nieuwe ZZP'er of uitzendkracht uit Nederland of de rest van de EU? Je mag geen kopiepaspoort van hen bewaren. Check het originele paspoort met behulp van Zelfinspectie.nl.

Wil je in plaats van je kerstpakket een schenking doen aan een Goeddoel? Als jouw werkgever het Goededoel kiest betalen jullie beiden geen belasting.

In 2017 je leven beteren & je schulden aflossen? Begin met de box 3 schulden waar je geen renteaftrek voor hebt. Ga pas daarna je hypotheek aflossen.

Wil je een DJ of artiest inhuren voor je Oud & Nieuw-bedrijfsfeest? Je moet 36,55% loonheffing betalen over zijn beloning & een gageverklaring invullen (tenzij de artiest kan aantonen dat hij ondernemer is volgens de fiscus).

Heb je €25.000 tot €100.000 aan spaargeld? Per 2017 betaal je 0,87% box 3 belasting. Over je spaargeld van €100k tot 1 mln betaal je 1,41%. Boven de 1 mln betaal je 1,65%.

Op de fiets even snel een appje sturen, een Pokemon vangen of je email checken? Binnenkort kun je hier een boete voor krijgen (voorstel).

Rij je op je zomerbanden naar de wintersport? In o.a. Oostenrijk zijn winterbanden verplicht. Voorkom boetes & dat je zelf de schade moet betalen bij ongelukken.

Kom je er tijdens de kerstborrel achter dat je collega de liefde van je leven is? Jouw werkgever mag je op grond van een bedrijfsreglement overplaatsen.

Combineer je een klantbezoek met een skivakantie? De fiscus ziet de vakantie als hoofddoel van je reis. Voor de bijtelling zijn alle kilometers privé.

NB: de foto heb ik geleend van Happy-newyearimages.com

woensdag 7 december 2016

7 tips voor meer grip op je financiën in 2017

Foto: Freeimages.com/Wynand van Niekerk

Tip 1 Controleer & betaal je voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016 voor 1 januari 2017


Check of je voldoende inkomstenbelasting 2016 op een voorlopige aanslag hebt betaald. Wanneer je de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016 voor 1 mei 2017 aanpast of de aangifte inkomstenbelasting 2016 voor 1 april 2017 indient bij de belastingdienst, hoef je geen heffingsrente te betalen. En dat is de moeite waard, want die bedraagt momenteel 4%. Betaal aanslagen voor 1 januari 2017 en je betaalt geen box 3 belasting meer over dit geld (zie tip 4).
Heb je een BV? Controleer dan of je BV genoeg vennootschapsbelasting 2016 heeft betaald op voorlopige aanslagen. De heffingsrente voor BV's bedraagt 8%.

Tip 2 Heb je een auto van de zaak? Beperk je bijtelling!


Rij je weinig privé & wil je af van de bijtelling voor de auto van de zaak? Zet een kilometeradministratie op & begin per 1 januari 2017 met het bijhouden van de kilometers.

Heb je eenmanszaak voor de inkomstenbelasting? Check voor de bijtelling van de auto van de zaak bij je winst of de werkelijke autokosten over 2016 niet lager zijn dan het forfait. Het laagste bedrag moet je bij je winst tellen.

Tip 3 Dien je verzoek om middeling op tijd in


Is je winst uit onderneming over 2016 veel lager dan voorgaande jaren? Of ben je dit jaar gestopt met werken waardoor je een veel lager inkomen hebt dan voorgaande jaren? Of heb je juist een veel hoger inkomen door een ontvangen ontslagvergoeding? Dien een verzoek om middeling in bij de fiscus. Het gemiddelde van jouw inkomen over 3 jaren wordt berekend en komt daardoor misschien in een lagere tariefschijf. Het bedrag dat je teveel aan belasting hebt betaald over de desbetreffende 3 jaren krijg je (na aftrek van een drempel van EUR 545) terug van de fiscus. Dien het verzoek in binnen 3 jaar nadat alle aanslagen over de desbetreffende 3 jaren definitief vaststaan.

Tip 4 Verlaag je box 3 vermogensbelasting

schenken aan kinderen / kleinkinderen

Al je kids onbelast €5.304 schenken & je kleinkids €2.122? Doe dit voor 1-1-2017 & je betaalt geen box 3 inkomstenbelasting meer over het geld.


papieren schenking

Wil je schenken aan je kinderen zodat zij minder erfbelasting betalen, maar wil je over het geld kunnen blijven beschikken? Leen het geld meteen weer terug. Dit noem je een "papieren schenking" via de notaris. De fiscus eist wel dat je jaarlijks 6% rente over de schuldiggebleven c.q. teruggeleende schenking aan je kinderen betaalt.


gift aan je favoriete museum

Je favoriete museum steunen met een gift? In 2016 en 2017 mag je nog 125% van je gift aftrekken van je inkomen (BV's 150%). Je trekt daardoor meer van je inkomen af dan je gift hoog is. Vanaf 2018 vervalt deze extra aftrekpost en mag je weer 100% aftrekken van je gift aan het museum. Als je jouw gift voor 5 jaar vastlegt in een overeenkomst geldt er geen drempel. Zonder zo'n overeenkomst moet jouw gift eerst boven een bepaald bedrag uitkomen voordat er recht op aftrek bestaat.


ontkom aan de hogere box 3 heffing 2017

Nog een andere reden om voor het einde van het jaar te schenken, is dat vanaf 2017 de berekening voor de belasting over je box-3-vermogen wijzigt. Bepaalde vermogens worden zwaarder belast via een schijvensysteem. Schenken voor 1 januari 2017 kan daarom interessant zijn omdat je zo in een lagere belastingschijf voor de box 3 belasting terecht komt.


betaal je nota's / los je hypotheek af voor 1-1-2017

Ook door het betalen van hoge nota's of het (boetevrij) aflossen van je hypotheek voor 1 januari 2017 kun je jouw vermogen verlagen en daardoor ook het bedrag aan box 3 vermogensrendementsheffing. 

keer dividend uit na 1-1-2017

Heb je een BV en is er naast je loon uit de BV ook ruimte voor een winstuitkering? Plan deze winstuitkering na 1 januari 2017. Dan betaal je geen box 3 belasting over dit geld.

maak gebruik van de hoge schenkingsvrijstelling 2017 van EUR 100.000

Wil je jouw nichtje, (klein)kind of iemand anders tussen de 18 en 40 jaar helpen met de aankoop van een woning? Over 2017 geldt de hoge schenkingsvrijstelling van EUR 100.000 voor aankoop/verbouwing van een woning. Als je EUR 53.016 schenkt in 2016, betaal je hier geen box 3 belasting meer over. Vul de schenking in 2017 aan met nog een belastingvrije schenking aan deze persoon van EUR 46.984 zodat je van de gehele vrijstelling van EUR 100.000 gebruik hebt gemaakt.

Tip 5 Doe een proefberekening op www.toeslagen.nl


Met een proefberekening op de site van de fiscus kun je kijken of je over 2016 nog in aanmerking komt voor huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

Tip 6 Ben je ondernemer voor de BTW? Dien je correctie BTW over 2016 op tijd in


Moet je de afgedragen/teruggevraagde BTW over 2016 corrigeren? Doe dit voor 1 april 2017, voorkom belastingrente (ook voor een BV).

Check de kleine ondernemersregeling bij weinig omzet in een jaar. Als je minder dan EUR 1.345 BTW hoeft te betalen over 2016 wordt dit kwijtgescholden door de fiscus.

Tip 7 Bouw je pensioen op bij jouw eigen BV? Stop hiermee voor 1-1-2017!


Na deze datum is het niet langer fiscaal toegestaan pensioen op te bouwen bij je BV. Stel voor 1-1-2017 notulen op waarin je vastlegt dat deze opbouw wordt beëindigd. Voorkom boetes. Je kunt na 1-1-2017 fiscaal vriendelijk het opgebouwde pensioen uit je BV halen. Check de mogelijkheden.

NB: de foto heb ik geleend van 
Freeimages.com/Wynand van Niekerk

woensdag 30 november 2016

Brigitte's financiële tips & tricks


Bron: Oisterwijknieuws.nl


Mijn tips op Twitter en LinkedIn


Moet je werknemer voor zijn werk naar Parijs? Je mag hem per dag €169 voor logies & €138 voor overige kosten vergoeden (voor bijvoorbeeld Londen €273 respectievelijk €129).

Wist je dat je gemiddeld 170 dagen voor de belasting werkt? Vanaf 20 juni mag je het geld dat je verdient zelf houden (België 207 dagen, Cyprus 87 dagen).

Verhaalt je opdrachtgever naast de loonheffing ook de premies WW/ZW/WAO/ZVW op jou mocht de fiscus achteraf stellen dat je toch in loondienst bent? Dit is verboden. Het contract is ongeldig.

Ben je ZZP'er & rij je ook privé in de auto van de zaak die je langer dan 4 jaar geleden hebt gekocht? Je betaalt maar 1,5% van de autowaarde terug aan afgetrokken BTW.

Geboren na 31-12-1954? Je krijgt weer 3 maanden later AOW (namelijk met 67 jaar+3 maanden). Spaar jij al zelf voor je pensioen? Of los je af op je hypotheek?

De woonmarkt komt eindelijk uit het slop. Tweeverdieners mogen meer lenen in 2017 & banken mogen eerder een hypotheek verstrekken aan ZZP'ers.

Ook last van pesterijen? (1 op de 6 werknemers) In 2017 moeten managers verplicht op cursus als ze te weinig doen voor een goede werksfeer (voorstel).

Ben je penningmeester van je sportvereniging? Check Sport & Belastingen van Belastingdienst.nl of je aangifte BTW of loonheffing (voor de vrijwilligers) moet doen.

Cybercriminelen hebben nep LinkedIn accounts op naam van jouw contacten. Check voor je accept. Ze eisen losgeld als je je bestanden terug wilt.

Bescherm jij je bedrijfsinformatie tegen datalekken? Gebruik je zakelijke email-adres & de versnipperaar voor klantinfo & geen openbare WIFI.

Verkoop je zonnebrandcrème & tandpasta? Volgens de rechter zijn dit 6% BTW geneesmiddelen in plaats van 21% BTW artikelen. Maak bezwaar & vraag de teveel betaalde BTW terug.

Je monumentenpand grondig aan het opknappen? Geen stress, de monument-aftrek wordt toch niet afgeschaft in 2017. Trek je onderhoudskosten af.

Willen opdrachtgevers door de Wet DBA geen zaken meer met je doen? Teken de petitie Stop Belemmering Ondernemerschap voor meer zekerheid.

Mag je meer dan €250 rood staan? Per 1 december 2016 krijg je dan een BKR-registratie. Voorkom automatische afwijzing van bijvoorbeeld een hypotheek of GSM abonnement.

Als ZZP'er met de Wet DBA in je maag? Je krijgt nu tot 1-1-2018 om een fiscus-proof contract met je opdrachtgever te sluiten (in plaats van 1-5-2017).

Al je kids onbelast €5.304 schenken & je kleinkids €2.122? Doe dit voor 1-1-2017 & je betaalt er geen box 3 inkomstenbelasting meer over.

ZZP'er & je droomhuis gevonden? Vanaf 1-1-2017 kun je al na 1 jaar als ZZP'er een huis kopen tot €245.000 (was 3 jaar). De overheid staat borg (NHG).

Sinterklaasfeest geven voor 
(de kids van) je werknemers? Geef het op de werkplek: de Sint-huur & de pepernoten zijn onbelast (uitzondering: cadeaus voor thuis).

Je kind helpen bij de aflossing van de studieschuld? (18-40 jr) Schenk voor 1-1-2017 onbelast €25.449 & je betaalt er geen box 3 belasting meer over.

Bedenk je als start-up vernieuwende producten of diensten? De fiscus eist niet dat je belast loon uit je BV opneemt. Investeer alles in je bedrijf!

Uit eten geweest met een klant? Congres gevolgd? Deze kosten mag je in 2017 voor 80% aftrekken van je winst (was 73,5% / niet voor BV's).

Uitstel van de Wet DBA tot 1-1-2018? Als ZZP'ers hetzelfde werk doen als (ontslagen) mensen in loondienst kan de fiscus toch boetes opleggen.

NB: de foto heb ik geleend van Oisterwijknieuws.nl

dinsdag 1 november 2016

Brigitte's financiële tips & tricks


Prachtige herfstfoto's op Schoffelstudent.nl

Mijn tips op Twitter en LinkedIn


Gaat je werknemer voor zichzelf beginnen? In een niet-tijdelijk contract mag je ruimere concurrentiebedingen opnemen (2 jaar & wereldwijd mag).

Vereist je verzekering dat je het bedrijfspand goed bewaakt? Verwen je waakhond van de zaak voor dierendag extra met een lekker aftrekbaar bot.

Blij met je werknemers & wil je hen bedanken met een lekker etentje van een topkok op de werkplek? Je betaalt slechts over €3,25 loonheffing voor hen.

Ontvangt je stagiair een kostenvergoeding? Je betaalt geen premies voor hem. Komt hij na de stage in dienst? Je betaalt alsnog deze premies.

Wil je werkgever dat je minder uren gaat werken omdat het slecht gaat met het bedrijf? Je hebt recht op een ontslagvergoeding (bij een contract langer dan 2 jaar).

Heeft jouw werknemer bij het vervangen van de toner een grote zwarte vlek op zijn witte jasje gekregen? Je mag de schade onbelast vergoeden.

Geen zin in vals geld in je kassa? Scan met de gratis App "Echt of vals" bij twijfel de biljetten met de camera van je mobiel (vooral €20/€50 biljetten).

Stuurt je klant binnen 14 dagen zijn aankoop terug naar je webwinkel? Betaal het aankoopbedrag en de verzendkosten binnen 14 dagen terug (geen tegoedbon). Voorkom hoge boetes.

Reorganiseren? Als je 55-plussers ontslaat omdat zij het met hun WW & de ontslag(transitie)vergoeding wel redden tot hun pensioen kost dit je een boete van 52% (extra loonheffing).

Krijgt jouw expat 30% van zijn salaris onbelast? Je mag daarnaast ook nog de kosten van de internationale school van zijn kids onbelast vergoeden.

Rij je in een Volvo naar je klanten & in een cabrio over de boulevard? Zonder kilometer-administratie betaalt je BV voor beide auto's loonheffing over de bijtelling.

Onvoldoende parkeerplek bij je bedrijf & parkeren je werknemers daarom in een parkeergarage? Alleen het parkeren bij het bedrijf is onbelast.

Bouw je pensioen op bij jouw BV? Vanaf 1-1 mag dit niet meer. Check je opties. Pensioen laten staan, in 20 jaar uitkeren of fiscaal voordelig afkopen.

Je favoriete museum steunen met een gift? In 2017 mag je nog 125% van je gift (boven een drempel) aftrekken (BV's 150%). Vanaf 2018 weer 100%.

Goede deal gesloten voor je bedrijf? Check de KVK of degene met wie je het contract sluit hiertoe bevoegd is. Voorkom een onbetaalde factuur.

Je werknemers stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan? Leen het aankoopbedrag renteloos & laat hen aflossen met €0,19 per woonwerk-kilometer.

Heb je minder ZZP-opdrachten of een lager inkomen door de Wet DBA? Of willen opdrachtgevers alleen met je in zee als je in loondienst gaat? Check Meldpuntdba.nl & meld je klacht.

Heb je Amsterdamse werknemers met een leaseauto? Trek hun kosten van de parkeervergunning voor het parkeren bij hun woning af van hun bijtelling (bijdrage voor het privégebruik van de auto). Jij betaalt minder loonheffing voor hen & zij hebben een hoger nettoloon.

Is het inkomen van jou & je partner samen maximaal €33.765 & het box 3 vermogen maximaal €131.378? Vraag zorgtoeslag aan. (Heb je geen partner? Dan zijn de grenzen €27.012/€106.941).

Is jullie gezinsinkomen maximaal €30.000, het box 3 vermogen maximaal €48.000 & de huur maximaal €710 per maand? Vraag huurtoeslag aan. (Heb je geen partner? Dan zijn de grenzen €22.000/€24.000/€409).

Check de factuur van je leverancier. Is het juiste BTW nummer vermeld? Goede omschrijving? Juist adres? (geen postbus) Voorkom dat je de BTW niet mag aftrekken.

NB: de foto heb ik geleend van Schoffelstudent.nl

donderdag 6 oktober 2016

Brigitte's financiële tips & tricks

Fiscale hot items Prinsjesdag 2016? Afschaffing van het pensioen bij je BV,
van de scholings- & monumentaftrek
Bron: kidsproof.nl


Mijn tips op Twitter en LinkedIn


Hoef je een lening van je ouders niet meer terug te betalen omdat je je schulden niet kunt betalen? Dit is onbelast voor de schenkbelasting.

Ben je een warhoofd & betaal je nu al voor de 2e keer dit jaar je motorrijtuigenbelasting te laat? De boete is verlaagd van 3% naar maximaal 1% (€53).

Loopt dit jaar het 4-jarige leasecontract van je 14%-bijtelling auto af? Vraag of je het contract kunt verlengen. Voorkom de hoge 22% bijtelling in 2017.

Moeten jij/je partner vaak naar een arts? Of op ziekenbezoek bij je partner die langer dan 1 maand in het ziekenhuis ligt? Trek €0,19 per kilometer af.

Huis verkocht? De koper kiest de notaris voor jullie aktes. De kosten van de koopakte betaalt de koper. De doorhaling van de hypotheek betaal jij. Spreek ook een maximum af voor de notariskosten die voor jouw rekening komen.

Gescheiden? Op Mijnpensioenoverzicht staat niet de 50% pensioen tijdens het huwelijk opgebouwd van je ex waar jij recht op hebt. Check je recht bij het pensioenfonds.

Bang dat je als ZZP'er door de nieuw VAR wet geen opdrachten meer krijgt? Een BV is dan geen oplossing. Je verliest ook je ondernemersaftrek.

Jouw zoon helpen bij het kopen van zijn droomhuis maar is hij ouder dan 40 jaar? In 2017 mag je jouw schoondochter (jonger dan 40 jaar) ook 1 ton belastingvrij schenken.

Wil je als ondernemer ook kunnen genieten als je met pensioen gaat? Check banksparen. Ben je sterk genoeg? Spaar dan zelf: je maakt geen kosten en je loopt geen risico (tot EUR 24.437 per persoon spaar je belastingvrij).

Goede cursus voor je werk op het oog die je zelf moet betalen? Rond deze uiterlijk in 2017 af. De scholingsaftrek wordt in 2018 afgeschaft.

Woon je in een prachtig rijksmonument dat wel een verfje kan gebruiken? Betaal het onderhoud in 2016. De monumentaftrek wordt in 2017 afgeschaft.

Komen op jouw bedrijf de printjes op 1 grote hoop & blijven ze slingeren bij de printer? Print met pincodes. Voorkom boetes door datalekken.

Pensioen opgebouwd bij je eigen BV? Check het Prinsjesdag pensioenvoorstel. Je kunt nu fiscaal voordeliger het geld uit je pensioen BV halen.

Huur je wel eens een auto voor je werknemers die zij 's avonds meenemen naar huis? Zonder km-administratie betaal je loonheffing voor hen.

Werknemer ontslagen & laat je het werk nu doen door een ZZP'er die eigenlijk in loondienst is? Jouw ex-werknemer kan schadevergoeding eisen.

Werk jij als IB-ondernemer vanuit je huurwoning op minimaal 10% van het woonoppervlak? Trek 100% van de huur af van je winst (1,85% van de WOZ-waarde van het huis moet je weer bij de winst tellen voor jouw privégebruik van de woning).

Ook het idee dat je als ZZP'er door de Wet DBA minder opdrachten krijgt? Vanaf 17 oktober komt er een online meldpunt. Maak massaal bezwaar!

NB: de foto heb ik geleend van Kidsproof.nl